Teknologi Informasi dan Website

Pengelola Website Pengadilan Agama Kuala Kurun

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor W16-A13/63/HM.02.3/I/2021 Tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Koordinator

Nama                             :     Zainul Hal, S.Sy.

NIP                                :     198908282017121002

Jabatan                          :     Hakim Pratama

Anggota

Nama                             :     Mohammad Imaduddin, S.Sy.

NIP                                :     199109212017121002

Jabatan                          :     Hakim Pratama

Anggota

Nama                             :     H. Abdul Khair, S.Ag

NIP                                :     197103211997031004

Jabatan                          :     Panitera

Anggota

Nama                             :     Ahmad Darwis, S.H.I.

NIP                                :     198311072003121005

Jabatan                          :     Sekretaris

Anggota

Nama                             :     Ma’mun, S.H.

NIP                                :     198101312009121003

Jabatan                          :     Panitera Muda Hukum

Anggota

Nama                             :     Marzuki, S.H.I.

NIP                                :     197606132009121001

Jabatan                          :     Panitera Muda Gugatan

Anggota

Nama                             :     Aris Wahyudi, A.Md

NIP                                :     198606062019031007

Jabatan                          :     Jurusita

Anggota

Nama                             :     Ulinnuha, S.Sy

NIP                                :     199212012019031007

Jabatan                          :     Analis Perkara Peradilan

Anggota

Nama                             :     Fitriani, S.Kom

NIP                                :     -

Jabatan                          :     PPNPN

Anggota

Nama                             :     Salmun Efendi, S.Kom

NIP                                :     -

Jabatan                          :     PPNPN

 Lampiran :

Surat Keputusan (SK) : W16-A13/63/HM.02.3/I/2021

 

Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Kuala Kurun

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor W16-A13/123/HM.02/I/2021 Tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Pembina

Nama                             :     Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

NIP                                :     198308172006041004

Jabatan                          :     Ketua

Ketua Tim

Nama                             :     Zainul Hal, S.Sy.

NIP                                :     198908282017121002

Jabatan                          :     Hakim

Wakil Ketua Tim

Nama                             :     Mohammad Imaduddin, S.Sy.

NIP                                :     199109212017121002

Jabatan                          :     Hakim

Sekretaris

Nama                             :     Ahmad Darwis, S.H.I.

NIP                                :     198311072003121005

Jabatan                          :     Sekretaris

Pengelola SIPP

Nama                             :     H. Abdul Khair, S.Ag

NIP                                :     197103211997031004

Jabatan                          :     Panitera

Pengelola SIPP

Nama                             :     Ma’mun, S.H.

NIP                                :     198101312009121003

Jabatan                          :     Panitera Muda Hukum

Pengelola SIPP

Nama                             :     Marzuki, S.H.I.

NIP                                :     197606132009121001

Jabatan                          :     Panitera Muda Gugatan

Pengelola SIPP

Nama                             :     Salasiah, A.Md

NIP                                :     198207132009042008

Jabatan                          :     Staff Perencanaan

Admin

Nama                             :     Aris Wahyudi, A.Md

NIP                                :     198606062019031007

Jabatan                          :     Staff PTIP

Admin

Nama                             :     Salmun Efendi, S.Kom

NIP                                :     -

Jabatan                          :     PPNPN

 Lampiran :

Surat Keputusan (SK) : W16-A13/123/HM.02/I/2021