TARIF PNBP

Tarif PNBP

 

No Jenis Penerimaan PNBP Satuan Jumlah
1 Akta Cerai yang dibuat kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun 1 Lembar 10.000
2 Legalisir surat bukti tertulis yang ditandatangani kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun  1 Eksemplar 10.000
3 Pendaftaran surat kuasa khusus untuk mewakili pihak berperkara 1 Eksemplar Surat Kuasa 10.000
4 Biaya pembuatan penetapan surat kuasa insidentil untuk mewakili keluarga 1 Eksemplar 10.000
5 Legalisir per putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun 1 Eksemplar 10.000
6 Penyerahan turunan/salinan, putusan/penetapan Pengadilan Agama Kuala Kurun 1 Lembar 500