Barang Milik Negara (BMN)

Tim Pengelola / Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Agama Kuala Kurun

Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor W16-A13/    /OT.01/I/2021 Tentang Tim Pengelola / Penyimpan Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

 

Penanggung Jawab Kegiatan

Nama                             :     Ahmad Darwis, S.H.I.

NIP                                :     198311072003121005

Pangkat/Gol. Ruang         :     Penata Tk. I (III/d)

Jabatan                          :     Sekretaris

Alamat                           :     Kuala Kurun

 

 

Ketua

Nama                             :     Ardian Shaleh, S.E.

NIP                                :     198804122019011004

Pangkat/Gol.Ruang          :     Penata Muda (III/a)

Jabatan                          :     Staf Umum dan Keuangan

Alamat                           :     Kuala Kurun

 

 

Sekretaris

Nama                             :    Wandha Kartika, A.Md

NIP                                :    199702022020122008

Pangkat/Gol.Ruang          :    Pengatur (II/c)

Jabatan                          :     Staf Umum

Alamat                           :     Kuala Kurun

 

Lampiran :

Surat Keputusan (SK) : W16-A13/745/OT.01/VII/2021