Anggaran

TIM PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Nomor W16-A13/582/KU.01/V/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji & Penanda tangan SPM dan Staf Pengelola Anggaran Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

 

Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen

Nama                          :        Ahmad Darwis, S.H.I.

NIP                             :        198311072003121005

Alamat                        :        Kuala Kurun

 

 

Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM

Nama                          :        Salasiah, A.Md

NIP                             :       198207132009042008

Alamat                        :        Kuala Kurun

 

 

Bendahara Penerimaan

Nama                          :        Ardian Shaleh, S.E

NIP                             :        198804012019031004

Alamat                        :        Kuala Kurun

 

 

Bendahara Pengeluaran

Nama                          :        Ulinnuha, S.Sy.

NIP                             :        199212012019031007

Alamat                        :        Kuala Kurun

 

Lampiran :

Surat Keputusan (SK) : W16-A13/582/KU.01/V/2021

 

 

Tim Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Nomor W16-A13/15/KU.01/VII/2021 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

 

Penanggung Jawab

Nama                             :     Ahmad Darwis, S.H.I.

NIP                                :    198311072003121005

Pangkat/Gol. Ruang         :     Penata Tk. I (III/d)

Jabatan                          :     Sekretaris

Alamat                           :     Kuala Kurun

 

 

Koordinator

Nama                             :     Salasiah, A.Md

NIP                                :     198207132009042008

Pangkat/Gol.Ruang          :     Penata Muda (III/a)

Jabatan                          :     Kasubag PTIP

Alamat                           :     Kuala Kurun

 

 

Anggota

Nama                             :   Ardian Shaleh, S.E.

NIP                                :    198804012019031004

Pangkat/Gol.Ruang          :     Penata (III/a)

Jabatan                          :    Analis SDM Aparatur

Alamat                           :     Kuala Kurun

 

 

Anggota

Nama                             :     Ulinnuha, S.Sy.

NIP                                :     199212012019031007

Pangkat/Gol.Ruang          :     Penata Muda (III/a)

Jabatan                          :     Analis Perkara Peradilan

Alamat                           :     Kuala Kurun

 

 

Anggota

Nama                             :     Nanik Rofikoh, S.H.

NIP                                :     199804072020122003

Pangkat/Gol.Ruang          :     Penata Muda (III/a)

Jabatan                          :     Analis Perkara Peradilan

Alamat                           :     Kuala Kurun

 

Anggota

Nama                             :     Wandha Kartika, A.Md

NIP                                :     199702022020122008

Pangkat/Gol.Ruang          :     Penata Muda (III/a)

Jabatan                          :     Pengelola Sistem dan Jaringan

Alamat                           :     Kuala Kurun

Lampiran :

Surat Keputusan (SK) : W16-A13/778/KU.01/VII/2021